underlineallarticles

Střetávání filosofických směrů pozdní renesance v díle Jana Jessenia
Tomáš Nejeschleba
Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi

25. 04. 2013
17.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1