underlineallarticles

Erasmus Rotterdamský a recepce jeho díla v předbělohorských Čechách
Michal Svatoš
Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi

19. 03. 2013
17.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1