underlineallarticles

Pramenní sirotci na pomezí historie, archeologie a dějin umění aneb pozdněstředověké poutní odznaky
Jan Hrdina
Úvod do medievistických disciplín a témat

15. 05. 2013
17.30
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1