underlineallarticles

Kateřina Lochmanová: Analysis situs v kontextu Leibnizovy korespondence s Clarkem
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

15. 03. 2024
11:00
zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha