underlineallarticles

Středověké panovnické listiny a jejich ediční zpřístupnění
Petr Elbel
Úvod do medievistických disciplín a témat

27. 03. 2013
17.30
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1