underlineallarticles

Typologie a charakteristika středověkých cestopisů
Jaroslav Svátek
Úvod do medievistických disciplín a témat

20. 03. 2013
17.30
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1