underlineallarticles

Latinský text a obraz v umění středověku
Jan Royt
Úvod do medievistických disciplín a témat

06. 03. 2013
17.30
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/