underlineallarticles

Jakub Mácha: Co má být? Morální exemplarita a její kategorický imperativ
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

30. 10. 2023
16:00
Studovna Centra medievistických studií (Jilská 1, Praha 1)