underlineallarticles

Pavel Kras: Pietas Regia. Public and Private Piety of the Jagiellons
Pořádá Centrum medievistických studií (FLÚ AV ČR a FF UK)

15. 11. 2023
14:00
studovna Centra medievistických studií, Jilská 1, Praha (1. patro vpravo)