underlineallarticles

Antonio Ferro: A Much Misread (and Hardly Rylean) Passage from Aristotle's De Anima I
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE

02. 11. 2023
17:40
Zasedací místnost FLÚ AV, Jilská 1, Praha 1