underlineallarticles

Prof. Anna Marmodoro: Aristotle’s Parmenidean Essentialism
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE

12. 10. 2023
17:40
Zasedací místnost FLÚ AV, Jilská 1, Praha 1