underlineallarticles

Manfred Frank: Subjektivität – ein komplexes Problem. Überlegungen im Ausgang von Dieter Henrich
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK.

18. 09. 2023
16:00
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, místnost č. 225.
Free ebooks Library zlibrary project