underlineallarticles

Vít Gvoždiak & Vladimír Havlík: ‘Generativní AI, význam a velké jazykové modely’
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

21. 09. 2023
15:00
Zasedací místnost FLÚ, Jilská 361/1, Praha 1