underlineallarticles

The construct of two central myths in Western Historiography of Philosophy
Constance Blackwell
Pořádá Oddělení pro studium a edici díla Jana Amose Komenského

28. 02. 2013
13.30
zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1