underlineallarticles

Jiří Chotaš: Kant a Hegel o válce a míru
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

25. 04. 2023
16:00
Studovna Centra medievistických studií, Jilská 1, Praha 1