underlineallarticles

Alain De Libera: Archeologie pojmu „Ne!“ Nihilismus, neminismus a anarchismus od středověku po modernu
Pořádá Filosofický ústav AV ČR

18. 04. 2023
17:00
Budova FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, místnost 200.