underlineallarticles

Petr Glombíček: Hobbes o smíchu
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

21. 03. 2023
17:00
Studovna Centra medievistických studií, Jilská 1, Praha 1