underlineallarticles

Jan Videman: Počátky českého mincovnictví
Pořádá Centrum medievistických studií (FLÚ AV ČR a FF UK)

22. 03. 2023
14:00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1