underlineallarticles

Ondřej Sikora: Filosof a jeho deník
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

12. 12. 2022
16:00
Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/