underlineallarticles

Kolokvia k antické filosofii
Pořádá Oddělení pro studium antické a středověké filosofie

29. 11. 2022
17:30
Zasedací místnost, 1. patro, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1