underlineallarticles

Andrej Zubov: Tragický konec Ruského impéria 1905–1917
Pořádá Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR

29. 11. 2022
18:00
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, posluchárna č. 200 (2. patro)