underlineallarticles

Andrzej Nowak: Ruské imperiální tradice a současná agrese čili Kdo je nepřítel: Ukrajina, Evropa, nebo Západ?
Pořádá Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Polský institut v Praze

23. 11. 2022
18:00
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, posluchárna č. 200 (2. patro)