underlineallarticles

Ota Pavlíček: Východiska a perspektivy výzkumu kvodlibetní tradice na fakultách svobodných umění
Pořádá Centrum medievistických studií (UK a FLÚ AV ČR)

14. 11. 2022
14:00
studovna Centra medievistických studií, Jilská 1, Praha 1