underlineallarticles

Hana Fořtová: Přesvědčit bez přesvědčování: postava zákonodárce u Rousseaua
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

14. 11. 2022
16:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1
Free ebooks Library zlibrary project