underlineallarticles

Učenecká korespondence a praxe vícejazyčnosti mezi republikou učenců a počátky moderní národní společnosti
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR

24. 11. 2022
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1