underlineallarticles

Petr Glombíček Co si vzal Wittgenstein pro svou práci z Karla Krause?
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

31. 10. 2022
16:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1