underlineallarticles

Přednáškový cyklus na Pirkštejně
Program vznikl ve spolupráci s Centrem medievistických studií při FLÚ AV ČR.

05. 11. 2022
15:00
hrad Pirkštejn, Rataje nad Sázavou