underlineallarticles

Přednáškový cyklus na Pirkštejně
Program vznikl ve spolupráci s Centrem medievistických studií při FLÚ AV ČR.

08. 10. 2022
16:00
Hrad Pirkštejn, Rataje nad Sázavou
https://lekarnapodstrani.com/