underlineallarticles

Volodymyr Volkovskyj, Ph.D.: Idea „ruského světa“ od Puškina po Putina: filosofická a politická perspektiva
Pořádá Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení AV ČR

15. 06. 2022
16:00
Akademické konferenční centrum AV ČR, Husova 4a, Praha 1