underlineallarticles

Lenka Karfíková: Kolokvia k antické filosofii
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR.

01. 06. 2022
18:00
online