underlineallarticles

Cyklus odborných přednášek o Posázaví. Lenka Bobková: Jindřich z Lipé, Jan Lucemburský a dvě české královny
Přednáškový program vznikl ve spolupráci s Centrem medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR.

14. 05. 2022
16:00
hrad Pirkštejn, Rataje nad Sázavou