underlineallarticles

Rad radom. Vedomie, kognícia vyššieho rádu a rovnakého rádu
Juraj Hvorecký
Cyklus Trattenbach-Jilská

11. 04. 2013
15.00
zasedací místnost FLÚ, Jilská 1