underlineallarticles

Martin Žemla: Německá mystika 14. století, její recepce v reformaci a vliv na J. A. Komenského
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

26. 05. 2022
16:00
Zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1