underlineallarticles

prof. Manfred Frank: Hölderlinovy a Novalisovy filosofické začátky (1795)
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR ve spolupráci s Goethe Institutem

10. 05. 2022
18:00
Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1