underlineallarticles

Sara Dabrowska: Obraz ženy-matky v luteránském umění
Pořádá Collegium Europaeum FF UK a FLÚ AV ČR, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice společně s Lutherovou společností

29. 03. 2022
18:00
Akademické konferenční centrum AV ČR, Husova 4a, Praha 1