underlineallarticles

Jiří Chotaš: Leo Strauss o esoterním způsobu psaní filosofických děl
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

28. 02. 2022
16:00
zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1