underlineallarticles

Filosofická kavárna: Politika jednoty ve světě proměn
Diskusní setkání Kryštofa Boháčka a jeho hosty V. Bělohradským, M. Hauserem, J. G. Feinbergem a J. Ortem

17. 02. 2022
17:00
online