underlineallarticles

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR
Lukáš Bielik: Pravdepodobnostné modely anulátorov

23. 09. 2021
15:30
zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, 1. patro, Jilská 1, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/