underlineallarticles

Dopady Bílé hory na společnost v českých zemích: exekuce, konfiskace a rekatolizace
Pořádají Collegium Europaeum FF UK a FLÚ AV CR, Evangelická církev augsburského vyznání v ČR a Lutherova společnost

08. 06. 2021
18:00
Chrám sv. Michala v Jirchářích