underlineallarticles

David Černý: Spravedlivá válka a etika vojenských robotů
Pořádá Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

27. 05. 2021
14:00
online
https://lekarnapodstrani.com/