underlineallarticles

Matej Cíbik: Pullmannův zelinář aneb filozofické aspekty sporu o charakter normalizace
pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

10. 05. 2021
17:00
online