underlineallarticles

Matyáš Havrda: Aristotelská logika jako nástroj řešení problémů
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

29. 04. 2021
14:20
online