underlineallarticles

Petr Glombíček: Jak se ve Skotsku rozšířil zdravý rozum
Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR Vás zve na přednášku

08. 02. 2021
17:00
online