underlineallarticles

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR
Pořádá Filosofický ústav ve spolupráci s Akademií věd ČR

02. 11. 2020 - 08. 11. 2020
online: https://www.youtube.com/user/FilosofickyustavAVCR
https://lekarnapodstrani.com/