underlineallarticles

Filosofie výmarských klasiků
Martin Bojda
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

27. 01. 2020
17.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost