underlineallarticles

On Political Authority and Obedience
Marina Barabas
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

18. 11. 2019
17.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/