underlineallarticles

Gender Implications of the Digital Revolution
prof. Judy Wajcman (LSE, UK)
Pořádají Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR a Katedra bezpečnostních studií IPS FSV UK

08. 11. 2019
11.00
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, H014