underlineallarticles

The "Cartesian Circle" revisited. A Note on a Classical Problem
Holger Gutschmidt
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality

21. 10. 2019
17.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
Free ebooks Library zlibrary project