underlineallarticles

Silicon Valley’s Quest for Temporal Optimization
prof. Judy Wajcman (LSE, UK)
Pořádají Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR a Katedra bezpečnostních studií IPS FSV UK

07. 11. 2019
16.00
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, m. 215