underlineallarticles

ZRUŠENO Filosofie a institucionální změna
Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D.
Cyklus Trattenbach-Jilská

14. 05. 2020
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost